Vil ha ny forskrift i byen

I kjølvannet av både boligbrannen i Tollbodgata, bygningsbrannen i Henrik Wergelands gate og branntilløp i Posebyen, ble det 17. januar vedtatt å legge ut et forslag til ny forskrift til tilsyn på bygninger på høring. Mandag stilte byantikvar Helge Solli og brannsjef i Kristiansandsregionen brann og redning, Jan Røilid opp for å svare på spørsmål fra innbyggerne rundt forslaget. Skulle forskriften bli vedtatt i bystyret 10. april, vil det kunne gjøre prosessen rundt tilsyn lettere.

– Vi retter oss i Kristiansand inn mot fire spesifikke områder der 1880-gårdene er en av disse. Vi går inn på omsorgsbiten, så har vi den tette trehusbebyggelsen som utgjør en risiko. Så har vi utleieboliger der utleier selv ikke bor i boligen. Bor utleier selv i boligen så har han nok en egeninteresse av sikkerhet, så det er de fire områdene som stikker seg ut, forklarer brannsjef i Kristiansandsregionen brann og redning, Jan Røilid til Metro Sør.

I dag så må de lage enkeltvedtak på hver sak de får bekymringsmelding på med tanke på manglende forebygging og brannsikkerhet, mens den nye forskriften vil gjøre hele prosessen smidigere med at de kan føre tilsyn med en gang uten å gå igjennom en lang saksbehandlingsprosess.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.