Uendrede boligpriser i april

Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent nominelt i april. Så langt i år er det solgt 6,2 prosent flere boliger enn i rekordåret 2018, uten at det er skapt nevneverdig
prispress. Dersom boligmarkedet utvikler seg som det pleier vil prisene ligge relativt flatt også fremover.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.