Uendrede boligpriser i april

Radio Metro7. mai 20191min0
Jøran Flakk_6

Boligprisene i Norge steg med 0,8 prosent nominelt i april. Så langt i år er det solgt 6,2 prosent flere boliger enn i rekordåret 2018, uten at det er skapt nevneverdig
prispress. Dersom boligmarkedet utvikler seg som det pleier vil prisene ligge relativt flatt også fremover.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.