Søvnproblemer kan gi alvorlige konsekvenser
Tilstrekkelig med søvn er sentralt for å ha en god livskvalitet. Foto: Pexels

Linda Holzerland31. august 20184min0
forsidebilde søvn
God søvn kan hjelpe med å lindre demens

Demens er en fellesbetegnelse for diverse hjernesykdommer som hovedsakelig rammer eldre personer. Enkelte personer har bedre utgangspunkt for å utvikle disse hjernesykdommene, men det å oppmuntre til god døgnrytme og med det unngå søvnproblmer, kan bidra til redusert grunnlag for demens.

Stadig flere nordmenn sliter med søvnproblemer Foto: pexels.com

Ifølge helsenett.no skal en sunn mengde søvn over tid redusere eller nøytralisere «plakk» på hjernen, som kan være en sentral faktor i utviklingen av Alzheimers. Muligheten for å utvikle demens i senere år er faktisk 2.6 ganger høyere når man sover mindre enn fem timer per natt. Her er det tidvis vanskelig å tråkke riktig, da i overkant mye søvn også kan bidra til problemer senere i livet. Dette varierer heldigvis fra person til person, men mer enn ni timer med søvn hver natt skal også kunne være en faktor for utvikling av hjernesykdommer.

Hvor mye søvn trenger jeg?

Siden vi tilbringer om lag 1/3 av livene våre i søvne, er det viktig med god søvnkvalitet – og med riktig mengde søvn. Selvsagt er det vanskelig å kartlegge nøyaktig mengde søvn nødvendig for hver person, da ting som omstendigheter i hverdagen og hjernekjemi spiller en vesentlig rolle i dette. Likevel er dette blitt forsket på lenge, og det er mulig å gi et estimat på hvor mye man bør sove hver natt basert på alder. «National Sleep Foundation» har gjort omfattende forskning på dette, og med det laget en oversikt som inkluderer anbefalinger for folk flest.

Anbefalt søvnmengde for diverse aldere. Foto: sleepfoundation.org
Piller er ingen sikker løsning

Sovepiller reduserer nivået betaamyloid, proteinet som oppstår i større mengder når man er våken og som bidrar til hjernesykdommer.

For mange er sovepiller en rask løsning på søvnproblemer Foto: pexels.com

Til tross for at piller reduserer mengden av dette proteinet er det ingen garanti for at sovepiller nøytraliserer muligheten for å utvikle Alzheimers eller andre søvnsykdommer, det oppmuntres heller til regelmessig mosjon og eventuelle bidrag fra en spesialist om problemene er alvorlige. Et godt alternativ til medikamenter kan i mange tilfeller være kognitiv søvnterapi, en fremgangsmåte som fokuserer på å endre individets mentale tilnærming til søvn. Ved vedvarende søvnproblemer kan man begynne å få negative forventninger og assosiasjoner til det å sove, da er som regel søvnterapi en aktuell løsning.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.