Skal du søke om lån? Dette bør du vite om renten

Radio Metro29. april 20197min0
kalkulator-10

Renter er en viktig del av beslutningsgrunnlaget når man skal søke om lån. Så hva er egentlig rente, og hvordan påvirker det kostnadene når man låner penger?

Renten er en kompensasjon som långiver mottar for å låne ut midler. Renten skal kompensere for inflasjon, risiko for mislighold og bankens krav til profitt. Lang nedbetalingstid kombinert med store lånebeløp medfører at kun små forskjeller i rentenivået kan ha stor innvirkning på lånets totale kostnader.

Det finnes to typer rentesatser: Nominell og effektive rente. Her forklarer vi raskt hvordan hvert av de fungerer.

Den nominelle lånerenten

Den nominelle renten er selve grunnrenten som banken krever på lånets hovedstol. Her ekskluderes øvrige kostnader slik som termingebyr, etableringsgebyr, fakturagebyr og eventuell låneforsikring. 

Den nominelle renten gir derfor ikke et riktig bilde av lånets totalkostnad og i mange tilfeller kan den effektive renten ende opp med å bli betydelig høyere enn den nominelle. 

I Norge er det et krav om at alle banker og finansaktører skal oppgi et renteeksempel, hvor de også viser til et priseksempel med effektiv rente.

Effektive renter på forbrukslån

Den effektive renten viser deg lånets reelle kostnad. Her tas de ulike gebyrene med i betraktning, slik at man får et komplett bilde av kostnadene.

Forbrukslån er et godt eksempel ettersom bankene legger til flere gebyrer på toppen av den nominelle renten. Et eksempel er etableringsgebyret som fort kan ligge rundt 1.000 kroner. Låner du 20.000 kroner vil dette gebyret alene utgjøre 5% av lånesummen.

Hos www.billigeforbrukslån.no kan du søke om lån og samtidig se hvilke effektive renter som kreves på ulike forbrukslån. Prisene er basert på et gjennomsnitt av hva kundene betaler hos hver bank/långiver.

Nedbetalingstiden har en innvirkning

Hovedregelen er som følger: Den effektive renten vil bli høyere når man låner småsummer med kort nedbetalingstid. Dette kan virke litt motsigende, men årsaken er enkel. 

Etablerings- og termingebyrer forblir nemlig alltid de samme, uavhengig av lånets størrelse. Dermed vil gebyrene utgjøre en mindre del av totalkostnadene når man låner store summer. I motsatt ende vil kostnadene utgjøre en større prosentandel av lånet når det er snakk om lave beløp.

Et smålån på 10.000 kroner vil derfor ha en høyere rente enn et større forbrukslån på 100.000 kroner, gitt at gebyrene forblir de samme. Kombinert med kort nedbetalingstid kan det medføre en ekstra høy effektiv rente på de minste lånebeløpene.

Dette påvirker den effektive renten

Bankene beregner effektiv rente basert på forskjellige faktorer. Her kan nevnes total nedbetalingstid og antall terminer per år. Lånerenten fastsettes samtidig på individuell basis.

I tillegg har bankene egne prislister for renter, som betyr at de priser risiko på ulik måte. Det er årsaken til at det alltid vil lønne seg å hente inn lånetilbud fra flere steder samtidig. Da kan man spare flere tusenlapper i det lange løp.

Ulik risiko

Som kjent er det vanlig at forbrukslån, varefinansierte produkter og kredittkort har en langt høyere rente enn lån med sikkerhet. Det kommer av at bankene pådrar seg en lavere risiko når de sitter med pantesikkerhet.

Skulle kunden misligholde et billån eller boliglån vil banken kunne selve formusobjektet for å dekke inn lånet. Denne muligheten eksisterer derimot ikke når det er snakk om forbrukslån eller andre typer usikrede lån.

På bakgrunn av dette vil alltid usikrede lån ha en høyere rentekostnad enn finansiering som innvilges med sikkerhet.

Hovedpunkter

  • Sammenlign alltid lån basert på den effektive renten, fremfor den nominelle.
  • Renten som markedsføres av bankene er kun et gjennomsnitt, og sier ikke noe om hva du selv må betale.
  • Renten fastsettes individuelt med bakgrunn i resultatet av bankens kredittsjekk.
  • Unngå smålån med høye statiske gebyrer. Det fører til at du betaler ekstra mye i effektiv rente.

Velger du å søke om lån hos flere banker vil også sjansen øke for at du mottar et akseptabelt rentetilbud. Når du sender inn søknadene kan det lønne seg å benytte en agent, som hjelper deg søke hos alt fra 10 til 20 ulike banker. Da holder det å sende inn én søknad, hvorpå du kontaktes av de individuelle bankene med tilbud.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.