Samtaler om Radio og Lyd

Radio Metros salgs- og markedsdirektør Hilde Apneseth snakker med eksperter fra markeds- og næringsbransjen.