Rekdal ferdig i Start

Tirsdag kveld kom konklusjonen på personalsaken mellom IK Start og Kjetil Rekdal. Han har fått beskjed om å avslutte sitt arbeidsforhold med klubben fra og med i dag.

– Jeg aksepterer klubbens behov for at vi måtte gjennom denne prosessen, selv om de seneste dager har vært belastende for alle involverte parter, inklusive meg, sier Kjetil Rekdal til IK Start sin nettside.

– IK Start igangsatte prosesser angående Rekdals ansettelsesforhold som følge av rapporter om forhold som var uforenlig med klubbens verdigrunnlag. Når vi likevel har valgt å inngå dette forliket, så er det av hensyn til klubben og våre ansatte og den belastningen de har stått i, og fortsatt ville ha stått i dersom prosessen hadde fortsatt, sier Monica Bergin Grimstad, styreleder i IK Start.

– Jeg takker for den støtten jeg har fått og håper alle nå støtter oppunder spillerne, klubben, eiere og dets styrer på veien videre. IK Start har et stort potensial og jeg ønsker klubben lykke til for fremtiden, sier Rekdal.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.