Regjeringen vil gjør livet enklere for denne

Christian Gilsvik10. juli 20182min0
animal-beautiful-bee-414221

I sommer la regjeringen fram en nasjonal strategi for å sikre levedyktige bestander av villbier og andre pollinerende insekter. Åtte ministere har signert strategien.

Departementene skal samarbeide om å tilrettelegge offentlig eiendom, som for eksempel veier, og å skape åpne og grønne rom der pollinerende insekter, deriblant bier, kan leve. Disse er viktige for norsk natur og matproduksjon.

Foto: Anton Atanasov / Pexels.

– Mye av den maten vi setter på bordet er avhengig av pollinering, og det er derfor viktig for verdens matproduksjon at vi tar vare på de pollinerende insektene, sa landbrukminister Jon Georg Dale til NTB ved lanseringen av strategien. – Alle som forvalter et areal kan gjøre tilværelsen bedre for humler, bier og andre insekt, enten det er bønder, di som steller parkene i byen eller de som har en hage.

Dale og syv andre ministere har skrevet under på at de vil øke kunnskapen om utviklinga innan pollinerande artar og leveområde over tid, kva som kjenneteiknar gode leveområde, og om trugsmål og effektive tiltak.

Landbrukminister Jon Georg Dale. Foto: Torbjørn Tandberg

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.