Refinansiering av forbruksgjeld: Når lønner det seg?

Radio Metro7. mai 201916min0
oip31

De fleste som refinansierer forbruksgjeld bruker det nye lånet til å kvitte seg med dyre smålån og gjeld fra kredittkort. Her kan du se eksempler som viser hvor mye du kan spare ved refinansiering av forbruksgjeld, pluss tips til hvordan du kutter gjeldskostnadene ytterligere.

De avgjørende faktorene for besparelsene

Før vi tar for oss eksemplene, må vi påpeke at disse kan kun ses på som illustrerende. De reelle besparelsene dine kan bli betydelig høyere, men også lavere. Dette avhenger av følgende:

 • Hvor mye du skylder i forbruksgjeld.
 • Hvilke renter du betaler på gjelden.
 • Hvilke renter du oppnår ved refinansiering.
 • Hvorvidt du klarer å betale tilbake gjelden raskt.

Man sparer som regel mer penger hvis det er snakk om refinansiering av store beløp.

Lønner det seg?

Å finne ut om refinansiering av forbruksgjeld lønner seg er relativt enkelt. Du kan selv regne ut de gjenstående kostnadene på forbruksgjelden din, eller be banken om hjelp. 

Deretter innhenter du tilbud på et nytt lån som skal brukes til refinansiering. Siste steg er å sammenligne totalkostnadene på det nye lånet med den opprinnelige forbruksgjelden.

Her er noen tips når du skal finne billigst mulig lån til refinansiering:

 • Innhent så mange tilbud du kan.
 • Søk om identiske lånesummer og lik nedbetalingstid hos samtlige banker.
 • Spesifiser at lånet skal brukes til refinansiering.
 • Sammenlign totalkostnadene på hvert lån når du har mottatt alle tilbud.

Om du ikke kjenner til markedet for lån uten sikkerhet (det er mer enn 25 nisjebanker å velge mellom), kan du vurdere å bruke en lånemegler til å gjøre jobben. De beste meglerne innhenter et sted mellom 15 til 20 tilbud på dine vegne, helt kostnadsfritt.

Refinansiere forbrukslån på 200 000 kroner

For å eksemplifisere hva besparelsene kan bli har vi satt opp et enkelt eksempel. Vi legger til grunn at man har et forbrukslån på 200 000 kroner med 5 års nedbetalingstid. Fordi låntakeren ikke hadde optimal kredittscore ved innvilgelse, lå de nominelle rentene på 15%.

 • Forbrukslån på 200 000 kroner
 • Nedbetalingstid – 5 år
 • Etableringsgebyr – 900 kroner
 • Termingebyr – 50 kroner
 • Nominelle renter – 15%
 • Effektiv rente – 16,9%
 • Totalkostnad – cirka 89 000 kroner
 • Tips: Du kan sammenligne priser på refinansiering av forbruksgjeld ved å bruke Refinansiere.net sin kalkulator. Denne bruker snittrenten som andre kunder betaler hos hver bank/långiver.

La oss se hva det samme lånet (200 000 kroner over 5 år) vil koste med en lavere effektiv rente. Vi antar at termingebyret på 50 kroner er det samme, og at du må betale et nytt etableringsgebyr på 900 kroner for å få lånet du skal refinansiere med.

 • Effektiv rente 13,45% – totalkostnad 71 136 kroner.

Det nye lånet til refinansiering av forbruksgjeld blir altså mange tusen kroner billigere. Vi ser også at de lavere rentekostnadene annulerer effekten av et nytt etableringsgebyr.

Samtidig er det verdt å nevne at ikke alle vil få en slik rente ved refinansiering. De største besparelsene oppstår når man allerde har mye dyr forbruksgjeld utestående.

Usikret gjeld på 100 000 kroner

De store besparelsene kommer som regel når folk refinansierer store summer. Dette er primært fordi rentene normalt løper lenger på store lånesummer (nedbetalingstiden er som regel lenger). Samtidig er rentene ofte høyere på små lånesummer enn på store. Som vi skal se med et nytt eksempel vil derfor refinansieringen ofte lønne seg, selv om den resterende gjelden ikke er på mer enn for eksempel 100 000 kroner.

 • Forbrukslån på 100 000 kroner
 • Nedbetalingstid – 4 år
 • Etableringsgebyr – 900 kroner
 • Termingebyr – 50 kroner
 • Nominelle renter – 15%
 • Effektive renter – 18%
 • Totalkostnad – cirka 37 000 kroner

Det første du bør legge merke til er at fordi lånetiden er 1 år kortere i dette eksempelet (4 år fremfor 5 år), blir totalkostnadene en god del lavere enn når lånet løper over en 5 årig periode. 

Samme sum ville kostet omtrent 10 000 kroner mer dersom lånetiden hadde økt fra 4 til 5 år. Dette illustrerer viktigheten av å betale ned lån så raskt man kan, noe vi skal se nærmere på lenger ned i artikkelen.

Legg også merke til at de effektive årsrentene blir noe høyere. Dette fordi den prosentvise andelen av gebyrkostnadene, i forhold til den prosentvise andelen av rentekostnadene, blir høyere. Gebyrene spres på færre terminer.

La oss se på hva totalkostnadene blir dersom du får et lån til refinansiering med bedre rentebetingelser.

 • Nominelle renter 14% – totalkostnad cirka 34 400 kroner
 • Nominelle renter 13% – totalkostnad cirka 32 000 kroner
 • Nominelle renter 12% – totalkostnad cirka 29 700 kroner
 • Nominelle renter 11% – totalkostnad cirka 27 300 kroner
 • Nominelle renter 10% – totalkostnad cirka 25 000 kroner

Besparelsene her blir naturligvis mye lavere sammenlignet med et dobbelt så stort lån. Samtidig vil selv 1% bedre rente forsvare avgjørelsen, fordi besparelsen er større enn det nye etableringsgebyret.

I eksempelet ovenfor har vi benyttet nominelle renter som en forenkling. Når du skal sammenligne refinansiering av forbruksgjeld er det viktig at du alltid forholder deg til effektiv rente, da den også inkluderer gebyrer.

Lån til refinansiering ofte billigere

Eksemplene vi har brukt tar ikke hensyn til at enkelte som låner til refinansiering får bedre betingelser, enn om samme person hadde lånt til forbruk i samme bank.

Du kan ikke forvente forbedrede tilbud automatisk, men samtidig er det for eksempel banker som ikke krever etableringsgebyr dersom hele lånet skal gå til å innfri gjeld ved hjelp av refinansiering. Mange banker er også mer positivt innstilte til folk som ønsker å kutte kostnader, noe som kan påvirke hvilke rentetilbud de er villige til å gi.

Enklere å få låne når du skal innfri gjeld

Det er også større sjanse for at et lån til refinansiering innvilges, fremfor lån som skal gå til forbruk. Dette har med både bankenes innstilling å gjøre, og det at retningslinjene fra Finanstilsynet åpner for unntak fra hovedreglene for lån uten sikkerhet.

I utgangspunktet må bankene forholde seg til dette:

 • Den totale gjelden skal ikke overstige fem ganger årsinntektene dine.
 • Du skal ha inntekter nok til å klare en renteøkning på 5% på all gjeld.
 • Du skal ha penger nok til overs til såkalt livsopphold.

Disse begrensningene er det som oftest fører til at folk får avslag på søknader om lån. Men, skal du låne for å refinansiere gjeld, kan bankene se bort i fra retningslinjene. I så fall kreves det at:

Det nye lånet til refinansiering ikke kan gi deg høyere totalkostnader enn det du har fra før (rentebetingelsene må være bedre).

Du kan ikke samtidig låne til forbruk (kombinere forbrukslån og refinansiering av forbruksgjeld).

Det første punktet innfris som regel uansett. Det er jo neppe mange som vil refinansiere seg til høyere kostnader.

Betal ekstra om du kan

Som eksemplene illustrerte har du mye å hente på sparefronten dersom du kan betale ned det nye lånet raskere. Her er det to forhold som er viktige å huske på, og som er til din fordel. For det første har du rett til å betale tilbake større avdrag når som helst. Bankene kan i så fall ikke kreve noe ekstra gebyr eller lignende.

Det andre er at du kan også innfri lånet akkurat når det passer deg, såfremt du har penger til dette. Bankene har heller ikke rett til å kreve ekstra betalt ved førtids innfrielse, og du blir kun belastet renter og gebyrer som er påløpt den dagen innfrielsen foretas.

Nedbetalingstid på refinansieringslån

Et lån til refinansiering av forbruksgjeld kan ha lenger nedbetalingstid enn vanlige forbrukslån. Utgangspunktet er at avdragene må være så store at lånet ikke løper over mer enn 5 år. Denne regelen kan bankene også se bort i fra når du refinansierer. 

Du kan nemlig få like lang nedbetalingstid som du allerede har på den eksisterende gjelden, også dersom denne er på mer enn 5 år (begrenset til 15 år).

Å bruke lenger tid er imidlertid ikke lønnsomt, og du bør kun gjøre dette dersom du er helt avhengig av lengre nedbetalingstid for å klare de månedlige kostnadene.

Så fremt du har råd til det, er det mye bedre å gjøre det motsatte. Be om en kortere nedbetalingstid på refinansieringslånet enn det du har igjen på det eksisterende lånet. Reduserer du løpetiden på rentene fra for eksempel 4 til 3 år, kan det bli mye penger ut av det.

Alltid verdt å prøve

Det kan meget godt lønne seg å refinansiere et enkeltstående forbrukslån. Hvor stor besparelsen blir beror på hvilke rentebetingelser du får på det nye lånet, hvor stor den resterende gjelden er, og hvor lang nedbetalingstid du velger. 

Det er alltid verdt å prøve refinansere gjeld, ved å forhøre seg med bankene. Jo mer du refinansierer, desto mer kan du spare. Så lenge totalkostnadene blir lavere enn det du må betale for et nytt etableringsgebyr, vil det som regel lønne seg.

Det er også enklere å få lån til refinansiering av forbruksgjeld enn til vanlig forbruk. Bankene har adgang til å fravike fra Finanstilsynets krav, så lenge refinansieringen gir deg lavere totalkostnader. Du kan kutte kostnadene ytterligere ved å betale ned det nye lånet raskere.

Kostnadseksempel: Lånebeløp 85.000,- o/5 år, nominell rente 13,50%, effektiv rente 16,50%, etabl.gebyr: 1.100,-, termingebyr 40,- kostnader 36.270,-. Totalbeløp: 121.270,-.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.