Hvordan produsere GODE merkevarespotter

frodestian10. oktober 20173min0
woman-girl-technology-music

Det å utvikle en god, gjennomført tekst for profilerende reklame på radio er en øvelse som kan være nyttig for enhver merkevareannonsør. Det tvinger deg til å tenke grundig gjennom hvordan din virksomhet skiller seg ut fra konkurrentene og hvilke fortrinn du har som appellerer til dine kunder. Her er noen erfaringer fra annonsører som har arbeidet lenge med dette:

  1. Prøv å etterlate minneverdige ”mentale spor”. Jingler og andre tydelig gjenkjennbare lydelementer vinner kanskje ikke alltid reklamepriser, men gjør underverker for en merkevareeier.
  2. Utnytt radioens muligheter for å tilføre merkevaren «karakter». Tenk på radioreklame som en blind mann i et selskap. Mens gjestene gjør alt for å ta seg godt ut opplever den blinde den enkeltes personlighet ut ifra hva folk sier og hvordan de sier det.
  3. Unngå «tune out triggers» i profilreklame. Profilreklame på radio må være fri for priser, produktdetaljer og tidsbegrensede tilbud. Dette er salgsutløsende virkemidler og fører bare til at folk som ikke er i markedet for produktet nå, unnlater å lagre budskapet i langtidsminnet.
  4. Vær jevnt tilstede og vær konsistent i formen. Sørg for at nye produksjoner er ”i familie med” tidligere produksjoner. Bygg videre på det du allerede har gjort. Det tar tid å trenge gjennom.
  5. Vær nøye med casting. Stemmevalget er viktig. På radio vil lytterne raskt avsløre en stemme som ikke er troverdig (se The Megalab Truth Test under)

På radio kan du ikke lyve

En velkjent britisk politisk kommentator ble bedt om å skrive to anmeldelser av sin favorittfilm. En versjon der han løy og en versjon der han snakket sant. Begge anmeldelsene ble sendt både på TV og radio og 40 000 mennesker deltok i en konkurranse der det gjaldt å finne ut hvilken versjon som var sann. Blant radiolytterne klarte 72 % å identifisere den sanne versjonen, mens blant TV-publikummet var andelen bare 52 %. (Det forventede utfall av tilfeldig satsing er 50 %)

The Megalab Truth Test

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.