Få større effekt av markedsbudsjettet

frodestian20. september 20175min0
0Y3A1419-country

Hvilke medier bør du bruke for å få mest mulig igjen for investeringene dine? Her får du en kjapp innføring.

Som markedsfører har du to viktige hensyn å ta når du skal velge medier.

  1. Du skal prøve å nå ut til så mange som mulig med et minneverdig budskap for at folk skal huske deg den dagen de skal handle. Disse kundene må du søke.
  1. Du vil også treffe så mange som mulig av de som er i kjøpsmodus akkurat NÅ. Mange av disse søker aktivt og du må være der med et budskap som appellerer. Disse kundene søker deg.

Kundens reise

Den tiden det tar fra kunden bestemmer seg for å kjøpe noe til han faktisk har kjøpt det, kaller vi «kundens reise» eller «kjøpstrakten».

Kundens reise starter med at han blir klar over sitt behov. Det kan utløses av bestemte begivenheter, endringer i livssituasjon, en ny jobb, en vaskemaskin som går i stykker, et behov for å ta seg bedre ut på 17. mai eller at man bare blir klar over et nytt produkt eller en ny tjeneste som man har savnet.

I den neste fasen gjør kunden seg kjent med produktkategorien og andre produkter eller tjenester som løser behovet. For mange kapitalvarer og tjenester vil kunden i denne fasen ofte “Google” seg frem til informasjon.

I neste fase vurderer man alternativene opp mot hverandre, og i siste fase bestemmer man seg for hva man skal kjøpe og hvor man skal kjøpe det.

Under 10 % av årets kunder er i kjøpsmodus nå (som vil si siste måned av kjøpsyklusen). Disse står for mye av det aktive søket og er åpne for relevante kjøpsmuligheter.

Over 90 % av kundene i år er ikke i kjøpsmodus nå, men skal kjøpe i løpet av de neste månedene.   

Push vs pull: Slik fordeler du

De fleste markedsførere jobber for å være Top of Mind hos de som er på vei inn i markedet eller i en tidlig fase av kjøpsyklusen.

  • Derfor bruker de 50 % eller mer av markedsføringsbudsjettet sitt i push-medier.
  • Samtidig bør 50 % brukes på pull-medier for å konvertere de som er på vei til å kjøpe.

Å være «Top of Mind» innebærer at kunden tenker på deg når han trenger noe du selger. Den aller beste posisjonen du kan være i, er at han tenker på deg først. Dette er viktigere nå enn noengang ettersom det gjelder å få etablert ditt navn i kundens bevissthet slik at han bruker navnet direkte i søk.

Ryktene om de tradisjonelle medienes død er sterkt overdrevet. Riktignok ser vi store budsjettforflytninger fra tradisjonelle print-medier til digitale plattformer, men både TV, radio og utendørsreklame har fortsatt vekst fordi annonsørene vet at du må være kjent for å bli søkt.

USA er fortsatt verdens største reklamemarked med intens konkurranse i alle kategorier. Push-mediene TV, kino, utendørs og radio står fortsatt for over halvparten av all annonsering også i de siste reklameanslagene for 2015

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.