Presenterte nye planer for Helsebyen Eg

Allerede i 2014 la Juul Frost arkitekter frem planer for hvordan sykehusområdet på Eg kunne utvikles bedre. To år senere, nærmere bestemt 11. mai 2016 vedtok bystyret områderegulering for området. Onsdag holdt ordfører og rådmann i Kristiansand en presentasjon for de tillitsvalgte ved Sørlandet sykehus.

– Jeg opplever at det ble veldig positivt mottatt at Kristiansand ønsker å være en god vertskommune for sykehuset, og tilrettelegge for utvikling av sykehuset, men også annen helserelatert aktivitet her på Egsjordet, sier ordfører Harald Furre til Metro Sør.

Første plan nå, utenom det nye psykiatribygget, er et kommunalt helsehus og et nytt bygg for akuttfunksjonen ved sykehuset sammen.

– Vi mener at det er mye synergimuligheter mellom for eksempel legevakt og akuttfunksjonen, og vi ønsker å få et samarbeid med sykehuset om å bygge et nytt stort bygg her på Eg, som kan ivareta sykehusets behov og kommunens behov, sier Furre.

Hør mer her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.