Økonomisk opptur i vente

DNB har kommet med økonomiske anslag på hvordan det vil gå framover, både i Norge men også verden over. Morten Haraldsen fra DNB Markets kan fortelle at det stadig går bedre i tjenestesektoren etter at restriksjonene ble lettet. De som har fått spart penger gjennom pandemien bruker de nå på opplevelser, og vi er derfor inne i en konsumdrevet økonomi.

I USA derimot har inflasjonen ikke vært så høy siden 90-tallet, men det antas at det vil stabilisere seg der også når gjenåpningen trer i kraft. De fleste andre land har ikke hatt tilsvarende prisvekster eller inflasjon, avhengig av hvordan pandemien har blitt håndtert.

Hvis det ikke vil komme nye nedstigninger, tror Haraldsen at verdensøkonomien vokser med sterke 5,5% i år:


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.