Musikksirkus med Bergersen og Østbye

2 venner, et par mikrofoner, ett tema og gode historier.