Maner til mobilisering hos næringslivet for Tinnheia-løft

Siden kickoffen i november har initativtakerne til en mulighetsstudie om Tinnheia fått samlet inn 60.000 kroner fra beboerne i bydelen. Nå venter de spent på om bedriftene ønsker å bidra med like mye for å gjøre prosjektet til en realitet.

– Hvis vi får inn 50-60.000 kroner til, så har vi nok til å dekke de to delene, forklarer Ditlev Pedersen fra Øvre Tinnheia Vel til Metro Sør.

Han viser til at de to viktigste områdene som trenger et løft er Tinnheia Torv og området rundt Skogen borettsslag og Grønndalen.

Der det var en fullsatt gymsal på Karl Johan Minnes skole i november, var det tidligere denne uken relativt folksomt på restaurant Skrubbsulten for en informasjonskveld som ga en ekstra mulighet for innbyggerne til å komme med sine innspill til hva som må til for å løfte bydelen.

– Det å samle inn 60.000 kroner til et dokument som skal vise hvor fin bydelen er, det er helt fantastisk. Engasjementet er der og en blir jo nesten litt rørt over at folk bryr seg, sier Endre Balchen fra Planfolket.

Hør mer her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.