Lettere for yngre i sør

Er man ny på boligmarkedet, er det ting som tyder på at du og andre førstegangskjøpere kommer stadig lettere inn på boligmarkedet. Kristiansand er den storbyen i Norge som er lettest for førstegangskjøpere. 

Tallene i boligmarkedet i Kristiansand er forholdsvis stabile og forutsigbare, og det gir utslag særlig for unge kjøpere, mener lederen av Sørlandets Eiendomsmeglerforening, Alex Modahl. Førstegangskjøperen er yngre i Agder enn ellers i landet. Det er også mer å velge i for førstegangskjøpere av bolig i regionen.

– For Agder har antallet førstegangskjøpere holdt seg stabilt med mindre variasjoner siden 2010 og frem til i dag. Agder har hittil i år landets laveste snittalder for førstegangskjøpere og vi ser at det er større variasjon i type bolig førstegangskjøpere ender opp med på Agder, sier Modahl før han fortsetter.

– Flere har mulighet til å investere i rekkehus, tomannsboliger og eneboliger som sin første bolig sett mot de større byene med høyere prispress.

Hør intervjuet her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.