NVE: Kraftige regnbyger i helgen kan gjøre skader

Christian Gilsvik26. juli 20182min0
forest-haze-landscape-39811

Meteorologisk institutt varsler kraftige regnbyger i helgen for store deler av Sør-Norge. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor de kraftigste bygene kommer.

Konsekvenser av slike kraftige byger er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer, skriver NVE i en pressemelding.

Etterlengta regnbyger på vei: Vannmann i Etni, Valdres. Foto: Bjørn lytskjold, NVE.

Konsekvensene kan forsterkes av at jorda er tørr og hard, slik det er mange steder nå på grunn av den langvarige tørken.

NVE oppfordrer både beredskapsansvarlige i kommuner og privatpersoner til å kontrollere alle avløpsveier og sørge for holde disse åpne.

– Det kan gjelde kummer, stikkrenner under veier/jernbane og dreneringsgrøfter. På den måten kan vannet renne fritt der det normalt renner, skriver NVE i en pressemelding.

– I mange tilfeller gjør dette at man kan unngå at bekker/elver skifter løp. Slike løpsendringer skjer ofte helt ukontrollert og kan gi store skader.

Bilder: Veeterzy, Pexels / Markus Spiske, Pexels/ Bjørn lytskjold, NVE.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.