NVE: Kraftige regnbyger i helgen kan gjøre skader

Meteorologisk institutt varsler kraftige regnbyger i helgen for store deler av Sør-Norge. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvor de kraftigste bygene kommer.

Konsekvenser av slike kraftige byger er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer, skriver NVE i en pressemelding.

Etterlengta regnbyger på vei: Vannmann i Etni, Valdres. Foto: Bjørn lytskjold, NVE.

Konsekvensene kan forsterkes av at jorda er tørr og hard, slik det er mange steder nå på grunn av den langvarige tørken.

NVE oppfordrer både beredskapsansvarlige i kommuner og privatpersoner til å kontrollere alle avløpsveier og sørge for holde disse åpne.

– Det kan gjelde kummer, stikkrenner under veier/jernbane og dreneringsgrøfter. På den måten kan vannet renne fritt der det normalt renner, skriver NVE i en pressemelding.

– I mange tilfeller gjør dette at man kan unngå at bekker/elver skifter løp. Slike løpsendringer skjer ofte helt ukontrollert og kan gi store skader.

Bilder: Veeterzy, Pexels / Markus Spiske, Pexels/ Bjørn lytskjold, NVE.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.