– Hver tredje mopedfører trimmer mopeden

– Trimming kan få fatale konsekvenser, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk til NTB.

Hver tredje mopedfører trimmer mopeden og halvparten har kjørt en moped som er trimmet minst én gang.

En fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at mange trimmer mopedene sine til å gå raskere enn det er lov til. Samtidig er 59 prosent av mopedene involvert i dødsulykker mellom 2007 og 2016 trimmet.

 

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen. Foto: Trygg Trafikk

– SSB sier at 16-åringene er den aldersgruppa som er klart mest utsatt for dødsulykker og alvorlige skader i trafikken. Når vi i tillegg vet at høy fart bidrar til økt ulykkesrisiko er det ingen grunn til å la denne gruppa kjøre raskere enn 45 kilometer i timen som er maks tillatt hastighet for moped sier Johansen.

Livsfarlig

Rapporten viser at andelen av mopedførere som innblandes i selvrapporterte uhell innen et år er på 22 prosent.

– Jeg opplever at enkelte ser på trimming av moped som et sikkerhetstiltak. Dette mener jeg er et klart blindspor. Hva ville skjedd om alle mopeder plutselig kunne kjøre i 80 kilometer over natta? Ingen av dødsulykkene med moped skyldes for lav fart på moped, og Trygg Trafikk mener ulykkesrisikoen øker med trimma mopeder, sier Johansen.

Foto: Pexels.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.