Hva er den viktigste egenskapen for jobbsøkere?
VOX - Kompetanse Norge:

Linda Holzerland3. september 20191min0
VOX - Kompetanse Norge:


Er du på søken etter ny jobb?

Hvert år foretar Kompetanse Norge en undersøkelse blant norske virksomheter kalt Virksomhetsbarometeret. Der spør de blant annet hvilke egenskaper sjefer helst ønsker av sine ansatte.

– Kommunikasjon med andre, er det som rangeres høyest av alle egenskaper, mens fagkompetanse kommer rett bak. Man skulle kanskje tro at kompetanse kom først, men slik er det altså ikke, forklarer Anders F. Anderssen, fungerende direktør i Kompetanse Norge.

– Etterhvert som kravene til kompetanse i arbeidslivet blir mer spisset, er det umulig for en å kunne alt! Derfor blir det å samarbeide med andre på tvers av kunnskap og bakgrunn enda mer viktig i framtiden. Det gjelder å samarbeide, og å kunne kommunisere godt, forklarer direktøren.

Hør hva folk på gaten tror er viktig, og hele intervjuet med Anderssen øverst i saken

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.