Hilde Apneseth blir ny Radio Metro-sjef

Radio Metro13. januar 20204min0
Metrologo nettsak

Hilde Apneseth overtar etter Svein Larsen som administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Radio Metro. Larsen trekker seg etter 11 år i stillingen. Apneseth har vært salg- og markedsdirektør i Radio Metro siden 2016 og har vært ansatt som key account i radiokanalen siden 2011.

Styreleder Pål Roppen sier i følgende i en kommentar til sjefsskiftet;

«For styret har det vært et enkelt valg å lande på Hilde som ny leder av Radio Metro. Det blir på mange måter en naturlig overgang og gir selskapet den kontinuitet og forutsigbarhet som vi ønsker», sier styreleder Pål Roppen. «Hilde har lang fartstid i Radio Metro og har vært sentral i den sterke kommersielle utviklingen og veksten vi har opplevd de siste årene. I tillegg til sin kommersielle styrke fremstår hun også som en god leder og hun har markert seg som en tydelig talsperson for å sikre vår bransje gode og forutsigbare rammebetingelser for videre vekst og utvikling. For oss er det også et poeng å få fram en dyktig kvinnelig leder i vår bransje», sier Roppen.

Hilde Apneseth har også bred kommersiell erfaring fra andre deler av mediebransjen. Hun startet sin karriere som prosjektleder i P4 og har bl.a. vært key account i Aftenposten, salgs- og markedssjef i Tellus Works Television og konsulent i Grey reklamebyrå. Hun har en BA Honours in Marketing fra University of Strathclyde i Skottland, og en Master in Sociology fra University of the Witwatersrand i Johannesburg.

Hilde Apneseth blir administrerende direktør og ansvarlig redaktør i Radio Metro. Foto: Niklas Øymo

I en kommentar til den nye jobben sier Hilde Apneseth at hun gleder seg til å videreføre arven etter gründerne Svein Larsen og Rune Remøy og bringe selskapet trygt inn i neste livsfase. «Det er viktig å ikke miste den morsomme og lekne kulturen i bedriften samtidig som driften må moderniseres og vi for fullt tar skrittet inn i den digitale fremtiden», sier Apneseth.

«Reklamemarkedet er usikkert og det det har vært flere år med uro og støy i radiobransjen. Jeg vil jobbe for at bransjeaktørene samarbeider bedre. Målet må være å få flere engasjerte og lojale lyttere, utvikle nye produkter for en ny tid, og øke omsetningen, i første omgang tilbake til tidligere nivå. Vi må fortsette å jobbe med politikerne og byråkratiet for å få best mulig rammebetingelser slik at arbeidsplassene i bransjen trygges. Vi skal ikke glemme at radio fortsatt har en viktig plass i det norske mediemangfoldet», sier Apneseth.

Apneseth avslutter med å si at hun er godt fornøyd med at det nå endelig skjer flere skifter på ledelsesnivå i norsk radio som tidligere har vært ekstremt mannsdominert. «Nylig ble en kvinne ansatt som radiosjef i NRK, og nå er jeg ansatt som leder i Radio Metro. Det er nok ikke så dumt med nytt blod som kan se ting på en litt annen måte enn «gamlegutta», sier Apneseth.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.