Fra Høvågavisa til Blindleia

For 23 år siden ga Arnt Georg Arntzen ut sitt første nummer av Høvågavisa. Økonomi og opplagsnedgang gjorde at utgivelsene
måtte opphøre sommeren 2017. Etter nedleggelsen av Høvågavisa, så jobbet Arntzen en periode som freelancejournalist før han nå er tilbake, denne gangen med bladet Blindleia. Blindleia vil dekke et større området, og bladet vil komme ut en gang i måneden.


Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta råd og tips om lokal radioreklame.