Fra Høvågavisa til Blindleia

Radio Metro26. juni 20191min0
Arnt Georg

For 23 år siden ga Arnt Georg Arntzen ut sitt første nummer av Høvågavisa. Økonomi og opplagsnedgang gjorde at utgivelsene
måtte opphøre sommeren 2017. Etter nedleggelsen av Høvågavisa, så jobbet Arntzen en periode som freelancejournalist før han nå er tilbake, denne gangen med bladet Blindleia. Blindleia vil dekke et større området, og bladet vil komme ut en gang i måneden.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.