For dere som skal kjøre båt i sommer

Tiril31. mai 20224min0
båt

Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs. Det har skapt forvirring noen steder – her er tips fra Kystverket for å finne riktig fartsgrense.

Fra i år gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk kartet på kystinfo.no, som viser regulering av fart for næringsfartøy, og kartet som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, anbefaler Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kommunene bestemmer i eget sjøområde
Myndigheten til å fastsette fartsgrenser på sjøen er delt mellom Kystverket og kommunene etter havne- og farvannsloven § 7 og § 8:

  • Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy
  • Kommunene regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde

Ikke «fritt fram» på steder uten fartsgrenser
Hoved- og biled er veier til sjøs som Kystverket har ansvaret for. Hvor disse går kan du se på kartet på kystinfo.no. Utenfor hovedled og biled har kommunene ansvaret – de regulerer fart for fritidsfartøy i sine sjøområder.

For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, må kommunene kontaktes direkte. Merk at ikke alle kommuner har laget nye bestemmelser enda.

– Selv om det ikke er innført nye fartsgrenser et sted, er det ikke «fritt fram» eller fri fart. Det betyr at båtfører må sørge for å sette seg inn i regelverket. Du må alltid følge aktsomhetsregelen og ta hensyn til omgivelsene dine – både folk, båter, dyr- og fugleliv, understreker Tønnessen.

Skilt kan vise feil fartsgrense
Sjøfarende kan fremdeles oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. De kan vise for høy eller for lav maks fart, de kan være plassert feil, og de kan gjelde for alle fartøy selv om fartsgrensen kun gjelder for fritidsfartøy. Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

 

Tre tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen

Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike:

  • Bruk appen BåtFart – den forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort.
  • Sjekk kart med fartsgrenser på kystinfo.no
  • Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil

Forsidebilde: Espen Wilhelmsen / Kystverket

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.