Et nytt heimevern i anmarsj

Linda Holzerland28. september 20213min0
52ce10c7-bba0-40d4-8986-f6f55d92ad3a-w_960

Heimevernet kan endre seg mye i årene framover. En studie fra Forsvarets forskningsinstitutt legger nå fram fire alternativer. Antall soldater varierer mellom 28 000 og 63 000, avhengig av hvilket nivå som velges.

Hvordan skal framtidas heimevern se ut?

– Det handler ikke om antall soldater. Det handler om å være forberedt på nye typer trusler, sier Espen Berg-Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han har ledet forskningsprosjektet «Heimevernet mot 2030». Forskerne har sett på alle sider ved Heimevernet. Nå presenterer de funnene sine for Forsvaret og politikerne i kortform, i FFIs magasin Viten.

Fire ambisjonsnivåer

Heimevernet, som fyller 75 år i år, teller om lag 40 000 soldater. Morgendagens heimevern trenger likevel ikke å se akkurat slik ut.

De fire ulike ambisjonsnivåene vil gi ulik kostnad og antall soldater. Forskerne presenterer alternativet «overvåkning og respons». Det er beregnet å gir 28 500 soldater og et driftsnivå på 1,4 milliarder årlig. Dette er lavere enn dagens heimevern. De to neste nivåene «sikring og innsats» og «samtidig innsats» omfatter henholdsvis 41 000 og 58 000 soldater, med et driftsnivå beregnet til 1,9 og 2,2 milliarder. I det fjerde og høyeste nivået «slagkraftig sikring og innsats» er det over 63 000 soldater, og et driftsnivå på 2,4 milliarder.

Ikke bare militært

Et viktig poeng for forskerne er at morgendagens trusler kommer på toppen av de militære oppgavene som Heimevernet allerede er satt til.

– Det er ikke det tradisjonelle militære angrepet som bekymrer mest. Det er heller bruk av irregulære virkemidler, i gråsonen mellom krig og fred. Eksempler er påvirkningsoperasjoner i forbindelse med valg, cyberangrep mot offentlige institusjoner, økonomisk posisjonering i kritiske samfunnssektorer, spionasje og sabotasje mot norske interesser. Hvem som står bak, og hva som er målet, er ofte skjult.

Nå er det opp til politikerne å vurdere FFIs alternativer for Heimevernet, sier Espen Berg-Knutsen.

– Det er de som skal velge ambisjonsnivå. Vi mener likevel det er på tide å gjøre beslutningen til noe mer enn bare et tall.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Romerike:
Adresse: Storgata 13A, 2000 Lillestrøm


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2022 Radio Metro. All rights reserved.