Dette mener politikerne i Kristiansand før valget

Radio Metro2. september 20198min0
Rådhuset,-Kristiansand,-Wikipedia

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg og vi i Radio Metro Sørlandet har spurt toppkandidatene om hva de mener om sentrale temaer som vi her på Sørlandet er opptatt av. I denne artikkelen kan du lese og høre hva toppkandidatene i Kristiansand mener om blant annet kunstsiloen og bompenger.

Ole Iacob Prebensen, Partiet De Kristne

Om kunstsiloen:
Den er jo allerede vedtatt og det er ikke sikkert de kommer et vedtak som motstrider det, men vi har hele tiden vært en sterk motstander av offentlig støtte. Vi sier at det er helt i orden å bygge en kunstsilo, hvis Tangen og andre investorer er villig til å bruke penger på den, så har vi et fritt marked.

Om bompenger:
Vi er et helt klart nei til bompenger-parti. Vi har en klar formening om at dette er helt feil vei å gå. Vi ser det at vi har en stat som har over 1.400 milliarder i et statsbudsjett. Veibudsjettet ligger på 77 milliarder, altså rundt en fem prosent av statsbudsjettet, av dette utgjør bompengene 0,7 prosent av statsbudsjettet. Så når det blir sagt at bompenger er nøkkelen til en god veifinansiering, så skjønner ikke vi det regnestykket i det hele tatt.

 

Ivar Bergundhaugen, Venstre

Om kunstsiloen:
Sånn byutviklingsmessig og kulturmessig kommer vi til å bli en destinasjonsby i enda større grad enn vi er i dag. Det var grunnen til at Venstre feiret gaven med kake, kaffe og jubelrop. Mitt er at motstanden mot kunstilo er begrenset til enkelte Facebook-grupper og kommentarfelt.

Om bompenger:
Vi har ingen bomkrise, det vi har i denne sammenhengen, er en klimakrise. Vi har jo et nasjonalt mål om nullvekst i trafikken og det må vi ha hvis vi skal ha noe håp om å redusere klimagassutslipp. Og der kommer bompenger inn som ett av flere verktøy. Vi ønsker ikke bompenger for bompengenes skyld, men fordi vi oppnår en reduksjon av personbiltrafikken. Men kan vi gjøre det på et annet vis, er Venstre «all-in» for det. Vi vil gjerne bygge byen smartere.

Vidar Kleppe, Demokratene

Harald Furre, Høyre

Mali Steiro Tronsmoen, SV

Jørgen Kristiansen, KrF

Reidar Heivoll, Sp

Erik Rostoft, Tverrpolitisk folkeliste for hele Kristiansand

Kenneth Tolås, Liberalistene

Ellen Rudnes, Rødt

Marte Ulltveit-Moe, MDG

Stian Storbukås, FrP

Jan Oddvar Skisland, ApVåre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo

Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.