Dette mener politikerne i Arendal før valget

Aksell1. september 201913min0
Arendal---Wikipedia

9. september er det kommune- og fylkestingsvalg og vi i Radio Metro Sørlandet har spurt toppkandidatene om hva de mener om sentrale temaer som vi her på Sørlandet er opptatt av. I denne artikkelen kan du lese og høre hva toppkandidatene i Arendal mener om klima og miljø, bom og byutviklingsavtaler og -pakker, næringsutvikling, samarbeidspartnere og deres hjertesaker.

 


Pål Koren Pedersen, ordførerkandidat for Arendal Venstre

Om klima og miljø:
Det som jeg tror er viktig er at vi må anerkjenne at vi må gjøre noe med klimaproblematikken. Ta det innover oss som den største problemstillingen vi har i dag. Derfor skal Venstre være et parti som tør å stille spørsmål og holde åpent løsninger som andre ikke tør å ta av ren populisme.

Om bom og byutviklingspakker:
Skal vi kunne snu mer av biltrafikken over til kollektivtrafikk, så vi diskutere om vi må ha bommer eller om vi kan ha annen form for veiprising.

Hør mer her.

Inger Brokke de Ruiter, ordførerkandidat Arendal SV

Om klima og miljø:
Vi går til valg på å ha en by som er bærekraftig og som tar klimakrisa på alvor, og da må vi finne gode og forpliktende vedtak her nede som både lettere og bo og leve klimavennlig, og ha en by som er med på å si at fremtiden ikke bare er her og nå.

Om bom og byutviklingspakker:
Vi er jo et rødt og et grønt parti, for oss er det sosiale aspektet like viktig som miljø, og det er lettere å få til bypakker i storbyene enn det er i Arendal. Vi må redusere biltrafikken og har et stort ansvar der, men hvis vi skal gjøre ting i form av bom eller veiprising, så skal vi gjøre alt i vår makt til å ikke treffe usosialt.

Anders Kylland, ordførerkandidat Arendal FrP

Om klima og miljø:
Vi er ikke fanatisk opptatt av løsninger som bare viser symbolpolitikk. Vi ønsker å gjøre noe mer for å stimulere til at vi kan få ned utslippene. Men det må gjøres slik at en unngå symbolpolitikk. For eksempel i kommunen kan vi gjøre mer for å redusere plastforbruket. Vi har en omfattende transportering av mat fra et sentralt kjøkken. Hvis vi kan få færre sentralkjøkken og flere kjøkken på institusjonene så reduserer vi all den plasten til innpakning.

Om bom og byutviklingspakker:
Vi er veldig for å utvide og utvikle kollektivtilbudet, men vi vil ikke bruke bypakker og bommer til å finansiere det med. Her må det stimuleres slik at det blir attraktivt å bruke buss og kjøre buss. Men vi er helt i mot å støtte bypakker hvor en på en måte skal bruke andre former for brukerfinansieringer. Da må en heller se på andre løsninger.

Hør mer her.

Einar Kristensen, ordførerkandidat Arendal Partiet De Kristne

Om klima og miljø:
Vi er for miljø og vi er for at vi har et klima, men jeg personlig har liten tro på at klima er noe vi kan gjøre noe med. CO2 er en helt naturlig gass og vi har en mye større klimagass, vann. Og det er viktig at vi fokuserer på naturvern, men en matematikkprofessor sa til meg at vi lever i det århundret som har hatt et mest stabilt klima. Så at klima går opp og ned, er helt naturlig.

Om bom og byutviklingspakker:
Vi er et parti som er imot at veier skal finansieres med bom. Vi er mot veiprising, og ønsker ikke overvåking slik at de får vite hvor vi er hen til enhver tid. Du kan si at det tas inn nok avgifter på bil uten avgifter. Vi har et oljefond som får lov til å investere i Tyskland, hvorfor ikke investere i Norge på veiutbygging.

Geir Fredrik Sissener, ordførerkandidat Arendal Høyre

Om klima og miljø:
Vi tenker at det er svært viktig. Vi må bidra fra Arendal sin side for å nå Paris-avtalen og togradersmålet og det er en kamp vi ikke har råd til å tape. Den må vinnes.

Om bom og byutviklingspakker:
Vi har nettopp laget en ny areal- og transportplan og altfor tidlig i den prosessen ble det snakk om bompenger. Det Høyre mener er at nå må vi se an situasjonen fordi vi får nye tilførselsveger gjennom nye E18. Vi har sagt at vi skal finne de rimeligste løsningene og ikke de dyreste. Så det er ikke aktuelt i denne perioden med bompenger eller pakker.

Daniel Fosseli, førstekandidat Arendal Liberalistene

Om klima og miljø:
Klima og miljø er jo viktig, men vi tror det private markedet er mye mer egnet til å ta vare på klima og miljøet enn blant andre politikere og byråkrater.

Om bom og byutviklingspakker:
Nå er det jo slik at veiene våre er jo betalt for en del ganger gjennom ulike avgifter. Det er bare at politikerne velger å bruke pengene på alt annet enn vei. Så vi er egentlig for bommer, men da skal det ikke være noen avgifter på noen kjøretøy. Men så lenge vi har de avgiftene, så er vi selvsagt mot bommer ettersom veiene allerede er betalt.

Terje Eiken, ordførerkandidat Arendal KrF

Om klima og miljø:
Det er en sak som krever lokal handling, derfor er vi stolte av at Arendal kommune har laget en veldig offensiv klimaplan, og at vi holder på med å jobbe på en plan for hele kommunen som bygger på FNs bærekraftsmål. Hvis vi skal bli litt praktiske så tenker jeg at KrF vil gå for en bybuss til 10 kroner. Vi vil fortsette å støtte opp om organisasjoner som jobber for å forhindre plast i havet.

Om bom og byutviklingspakker:
Vi sier nei til bybom, vi mener det ikke er riktig for en god utvikling, samtidig må vi ta nullvekstmålet i biltrafikken på alvor. Og der kommer bybuss til ti kroner inn som et godt virkemiddel.

Jens Aldo Carrizo-Nilsen, lokallagsleder i Arendal Miljøpartiet De Grønne

Om klima og miljø:
Vi stiller oss bak skolestreikene og vi vil gjerne få påvirket de andre partiene til å ta på alvor ordet til de klimastreikende.

Om bom og byutviklingsavtaler:
Vi er svært positive til bom og byutviklingsavtaler. Vi vil gjerne bruke mesteparten av bompengene til kollektivtransport for å forbedre kollektivtilbudet, og spesielt på søndagene i Arendal. Det går sjelden busser til f.eks. Tromøya eller Hisøy, som er to øyer med gode turområder.

Det har ikke lykkes Radio Metro Sørlandet å få tak toppkandidatene til Arbeiderpartiet, Rødt, Helsepartiet, Hovelista, Senterpartiet og Pensjonistpartiet.

Våre radiokanaler

Kontakt oss

Hovedkontor i Oslo:
Tlf: 21 55 59 10
Adresse: Skippergata 33, 0154 Oslo


Om Radio Metro

Radio Metro AS

Org. Nr. 959 380 708

Ansvarlig redaktør: Bjørn-Martin Brandett

Personvernavtale

© 2024 Radio Metro AS. All rights reserved.