1. Ansatte i Radio Metro AS, kunder/sponsorer og samarbeidspartnere samt deres nærmeste familie, kan ikke delta eller vinne i Radio Metros konkurranser på radio eller nett.

2. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

3. Vinnerens navn, bilde og stemme, kan brukes i markedsføring av Radio Metro AS eller deres partnere på radio, nett eller andre kanaler. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.

4. Radio Metro AS er ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premiene eller bruken av dem å så som for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

5. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

6. Radio Metro AS forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

7. Ved alle premier med reiser og penger gjelder 18 års aldersgrense for å kunne gjøre bruk av premien (alternativt i følge med foresatte hvis ikke annet er avtalt). Radio Metro AS er ikke ansvarlig for å skaffe til veie en ekstra reise eller på annen måte legge til rette for at foresatte kan reise sammen med en ikke myndig premievinner.

8. Radio Metro AS er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Det påligger vinneren(e) selv å tegne relevant reiseforsikring.

9. Radio Metro AS er ikke ansvarlig for teknisk feil på telefon, sms, e-post eller brev ved deltakelse i konkurranser/aktiviteter, som ligger utenfor Radio Metros kontroll.

10. Uavhentede premier, tilfaller Radio Metro AS tre måneder etter datoen premien er vunnet.

11. Ved deltakelse i konkurranser på Radio Metro, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger Radio Metro AS kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive.

12. Alle SMS-konkurranser koster 1 kr pr melding, dersom ikke annet er opplyst.

13. Deltakere som kjøper stemmer i forbindelse med en konkurranse vil bli utestengt fra den gjeldene og framtidige konkurranser/aktiviteter på Radio Metro.

14. Ved deltakelse i konkurranser på Radio Metro, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger Radio Metro AS kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. Radio Metro AS forbeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

15. Om konkurranser på Facebook: Applikasjonen(e) er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med, Facebook. Du gir informasjon kun til Radio Metro AS, og ikke til Facebook eller en tredjepart. Informasjonen vil kun bli brukt i applikasjonen du selv har gitt samtykke til.

16. Alle som deltar i våre SMS-konkurranser godkjenner å bli innmeldt i Radio Metros lytterklubb. Lytterklubben benyttes for å kommunisere med våre lyttere. Radio Metro garanterer at numrene blir oppbevart i følge gjeldene GDPR-krav hos vår samarbeidspartner Eurobate, og at numrene aldri blir gjort tilgjengelig for 3. part.  Deltagere kan når som helst melde seg ut av lytterklubben ved å sende SMS «METRO STOPP» til 2030. Stopp-SMS er gratis.

17. Ansvarsfraskrivelse: Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller tekniske problemer under gjennomføringen av konkurransen. Ved force majeure, skade, ulykke forårsaket av deltagere eller sykdom, er ikke Radio Metro ansvarlige. Deltagere plikter å tegne reiseforsikring før avreise. Deltakeren godtar å ikke fremme erstatningskrav mot arrangøren, med mindre arrangøren har opptrådt grovt uaktsomt.

 

Tilleggsregler for »Vinn drømmeferien med HomeAway»

1. Holiday Rental er underlagt de vanlige vilkårene og bestemmelsene for bestilling på www.homeaway.no og eventuelle vilkår og bestemmelser (herunder bestemmelser relatert til skade) som måtte gjelde, og som håndheves av eiendomseieren av HomeAway Holiday Rental, og som skal meddeles vinnerne. For å unngå tvil: Vinneren skal være ansvarlig for eventuell skade forårsaket overfor HomeAway Holiday Rental.

2. Minimum 50% av premien skal brukes på overnatting via HomeAway.no