Fosterhjemstjenesten

Radio Metros Christian og Carl snakker med Ung Norge om erfaringene fra Fosterhjemstjenesten.