Julebrus-saft på vei til butikkene

I år kommer det sukkerfri saft med julebrussmak fra saftbygda. Og ikke bare én. Lerum lanserer to forskjellige smaker – både rød og brun.

Debatten om hvilken julebrussmak som er best har splittet landsdeler, venner, naboer og kollegaer, og fortsetter nå også innen saft. Lerum lar forbrukerne engasjere seg, og begge fargene av saft med julebrussmak lanseres ved at du kan stemme på hvilken smak som vinner julebrusvalget 2021.

– Det er alltid spennende for oss i Lerum å lansere nye smaker med ZERoh!, men denne gangen ligger det en ekstra spenning knyttet til hvilken av de to som blir tatt best i mot. Uansett blir det nå blir det nå i alle fall både Rød og Brun julebrussaft i butikkene, sier markedssjef Ronny Solvik.

Sikker på å treffe julebrusfolket

Det er ingen tvil om at julebrus er en viktig tradisjon for mange nordmenn, og i kjølvannet av denne tradisjonen har nordmenn i økende grad diskutert om rød eller brun brus er den beste. Rød julebrus har tradisjonelt stått sterkt vest i Norge, mens brun julebrus synes å ha vært mest populært på Østlandet og nordover.

Det er heller ingen tvil om at nordmenn liker den friske smaken av et glass med sukkerfri saft. Dermed vil de nye saftene med julebrussmak treffe midt i blinken for nordmenn. Også de som er mest glad i kullsyreholdig drikke vil bli fornøyd med denne saften, sier Solvik som forteller at både den Røde og Brune smaken er testet ut med kullsyrevann. 

Julebrusvalg 2021

– For Lerum har rød julebrus alltid vært favoritten, men når vi nå skal selge ZERoh! med julebrussmak fremsto det ganske åpenbart at vi likevel måtte gå for både Rød og Brun. Vi har lange tradisjoner for saft i alle regnbuens farger, og det sier seg selv at vi ikke kunne begrense oss selv bare fordi det er et juleprodukt.

Lerum vil i sin lansering legge vekt på at dette tross alt dreier seg om at folk må ta et julebrussmakvalg, og har latt seg inspirere av opptil flere andre valg de siste årene. Både det amerikanske, og det norske valget har engasjert. Solvik håper det fortsatt er litt engasjement igjen hos nordmenn på slutten av året.

– Jeg skal innrømme at jeg er forutinntatt her, og føler meg sikker på at ZERoh! med smak av rød julebrus blir min personlige favoritt og at min stemme går til den. Når det er sagt har jeg hørt fra interne kilder som også normalt drikker rød julebrus, at den brune smaken er minst like god. Det er derfor jeg er ekstremt spent på årets valgresultater, sier markedssjefen som understreker at valget selvfølgelig vil være hemmelig internt i Lerum.

Markedssjefen er veldig spent på hvilken av de to smakene som kommer til å bli mest populær hos folket, og ønsker å komme så tett opp til fasiten som mulig.

– I år spør vi fans i sosiale medier hvilke julebrussaft de liker best, og inn mot jul vil vi presentere både nasjonale og lokale tall. Vi er klare over at dette er en polariserende debatt, men jeg håper at vi likevel klarer å la dette foregå uten ufinheter om motstanderne, sier Solvik.


Dine krav etter flom

Store nedbørsmengder kan by på problemer for de som bor i flomutsatte områder. Hvem har ansvaret dersom boligen din blir utsatt for oversvømmelse?

Spørsmålet om skade ved flom er i hovedsak et spørsmål om forsikringsdekning – om hvem som skal betale for skadene som har oppstått. Man kan i svært få tilfeller bebreide noen for at en flom oppstår, da det i høyeste grad avhenger av klima og miljø.

Forsikringsspørsmål

– I utgangspunktet er flom en skade som dekkes av forsikring. Dersom bygningen eller gjenstanden kan brannforsikres, er den også dekket mot naturskade gjennom naturskadeloven, sier advokat i NBBL, Line C.B. Bjerkek.

Ta et eksempel: Vann kommer inn i garasjekjeller med boder og gjør skade både på bygningen og gjenstander. Den bygningsmessige skaden dekkes av boligselskapets forsikring, mens skade på løsøre i bodene som tilhører andelseierne eller seksjonseierne, vil måtte dekkes av deres innboforsikring.

I nye bygg er det ikke uvanlig med garasjekjeller. Er bygget plassert nært et vassdrag og kjelleren oversvømmes slik at biler blir skadet, reiser det seg et særlig problem. Bil/motorvogn dekkes ikke av ordningen i naturskadeloven. Det vil i slike tilfeller avhenge av den enkeltes bilforsikring hvorvidt skaden dekkes. Erstatningsordningene kan du lese mer om her.

Utredning ved utbygging

Ved utbygging på flomutsatte områder plikter kommunen å gjøre en utredning av risikoen for skade ved flom. Det skal ved utbygging sørges for at det blir iverksatt tilstrekkelige sikringstiltak. I verste fall blir ikke utbygging tillatt på området. Har kommunen ikke overholdt sin plikt om utredning, kan de få erstatningskrav dersom oversvømmelse forekommer.

Skader som ikke dekkes av brannforsikring

Skader på objekter som ikke kan brannsikres oppstår i blant. Et ras kan f.eks. ta med seg en del av parkeringsplassen eller ødelegge veien inn til boligselskapet.

Bjerkek forteller at bygningsforsikring dekker skade på hageareal inntil en viss størrelse, men at øvrige skader ikke dekkes. I slike tilfeller kan man søke erstatning fra statens naturskadeordning. Det finnes også støtteordninger for sikring mot naturskader, hvor man kan søke om stønad til å iverksette forebyggende tiltak før flomskader oppstår.


Illustrasjon: Deichman

Festaktivitet i høstferien

 

Deichman slår på stortromma og har tilbud til Oslos 14-18-åringer i hele høstferien. Gaming, smykkeverksted, debatter, matlaging, cosplay og neglesalong er noen av aktivitetene i den nye festivalen UFO (Ung for Oslo).

Deichmans biblioteker ligger over hele Oslo og de fleste har ett eller flere tilbud til unge i høstferien, mandag 4. til lørdag 9. oktober. Du finner en komplett oversikt over UFOs aktiviteter på deichman.no/UFO.

– Alt er gratis
Foto: Erik Thallaug
Foto: Erik Thallaug

- Vi vil at unge mellom 14 og 18 år skal føle seg hjemme på Deichman. Derfor har vi latt oss inspirere av hva ungdom selv liker å holde på med. Og alt er gratis, slik det jo også ellers er på biblioteket, sier prosjektleder Lisa Bakk Bøen.

Hun stiller selv og skal overvære flere av aktivitetene, noe hun gleder seg stort til.

- Vi har spurt ungdommer i Oslo til råds og jeg tror Deichman har funnet «noe for de fleste». På grunn av pandemien er det nødvendig å melde seg på de enkelte aktivitetene. Lenker til informasjon om påmelding finnes både på deichman.no, Facebook og Instagram, legger prosjektlederen til.

Politiker Omar Samy Gamal (SV) legger ikke skjul på at han er begeistret for tilbudet til unge.

- Unge i Oslo kan glede seg til å henge på Deichman i høstferien! Når jeg seg hva ungdommene og Deichman har laget av aktiviteter skulle jeg ønske jeg var litt yngre sjøl. Det er viktig at tilbudene er gratis, for ungdommer har ikke så mye penger. Det er veldig mange i Oslo som ikke reiser bort, og derfor er det viktig for meg med alle kule ting som skjer i byen, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Fra programmet kan nevnes:
 • Gamingaktiviteter og konkurranser i FIFA, League of Legends, Hearthstone osv. kommer på Deichman Oppsal, Deichman Røa og Deichman Bjørvika.
 • Deichman Tøyen kjører kunstverksteder, men også konserter med lokale artister og debatter i samarbeid med det lokale ungdomsrådet.
 • Deichman Grünerløkka lar ungdommen ta over hele huset lørdag 9. oktober - ingen voksne tillatt. Lokal ungdom både arrangerer og står på scenen. Éndagsfestival av, for og med ungdom.
 • Furuset bibliotek og aktivitetshus arrangerer 10 års jubileum for nabolagsfesten og hiphopkonserten Blokkparty!
 • I tillegg til konserter og gamingaktiviteter kan man lære å lage podkast, spesialeffekter og sminke til halloween, mat, smykker, male grafitti, se film, spille inn musikk i studio, delta på sjakkturnering, barbershop, animasjonskurs, neglesalong, foredrag, syverksted, og mye mer.

Programmet er finansiert fra tilskudd fra Utdanningsdirektoratet, søkt av Utdanningsetaten på vegne Oslo kommune. Deler av tilskuddet er overført til Deichman for å lage en ungdomsfestival i høstferieuka. Det er et krav at tilskuddet går til unge i Oslo og at alt er gratis.


Et nytt heimevern i anmarsj

Heimevernet kan endre seg mye i årene framover. En studie fra Forsvarets forskningsinstitutt legger nå fram fire alternativer. Antall soldater varierer mellom 28 000 og 63 000, avhengig av hvilket nivå som velges.

Hvordan skal framtidas heimevern se ut?

– Det handler ikke om antall soldater. Det handler om å være forberedt på nye typer trusler, sier Espen Berg-Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han har ledet forskningsprosjektet «Heimevernet mot 2030». Forskerne har sett på alle sider ved Heimevernet. Nå presenterer de funnene sine for Forsvaret og politikerne i kortform, i FFIs magasin Viten.

Fire ambisjonsnivåer

Heimevernet, som fyller 75 år i år, teller om lag 40 000 soldater. Morgendagens heimevern trenger likevel ikke å se akkurat slik ut.

De fire ulike ambisjonsnivåene vil gi ulik kostnad og antall soldater. Forskerne presenterer alternativet «overvåkning og respons». Det er beregnet å gir 28 500 soldater og et driftsnivå på 1,4 milliarder årlig. Dette er lavere enn dagens heimevern. De to neste nivåene «sikring og innsats» og «samtidig innsats» omfatter henholdsvis 41 000 og 58 000 soldater, med et driftsnivå beregnet til 1,9 og 2,2 milliarder. I det fjerde og høyeste nivået «slagkraftig sikring og innsats» er det over 63 000 soldater, og et driftsnivå på 2,4 milliarder.

Ikke bare militært

Et viktig poeng for forskerne er at morgendagens trusler kommer på toppen av de militære oppgavene som Heimevernet allerede er satt til.

– Det er ikke det tradisjonelle militære angrepet som bekymrer mest. Det er heller bruk av irregulære virkemidler, i gråsonen mellom krig og fred. Eksempler er påvirkningsoperasjoner i forbindelse med valg, cyberangrep mot offentlige institusjoner, økonomisk posisjonering i kritiske samfunnssektorer, spionasje og sabotasje mot norske interesser. Hvem som står bak, og hva som er målet, er ofte skjult.

Nå er det opp til politikerne å vurdere FFIs alternativer for Heimevernet, sier Espen Berg-Knutsen.

– Det er de som skal velge ambisjonsnivå. Vi mener likevel det er på tide å gjøre beslutningen til noe mer enn bare et tall.


Materiell til overs? Nå kan det redde liv

En av fire innrømmer å lade mobil, nettbrett eller PC i senga, viser nye tall. Ladeflis fra badet kan redde liv. 

11 prosent gjør det ofte, 15 prosent lader oppi senga av og til. Det går frem av en representativ undersøkelse Kantar har gjort på oppdrag for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If. Spørsmålene er stilt i forbindelse med den nasjonale Brannvernuka, som er denne uka.

Torsdag la Brannvernforeningen, DSB og If frem de nye ladevettreglene, og ladevettregel nummer seks er: «Ikke lad i senga.»

Nye ladevettregler

– Dessverre har det vært flere alvorlige branner om natten det siste året som har startet i ladeutstyr eller batteri. Dersom det begynner å brenne når vi sover, er det viktig å bli vekket av røykvarsler tidligst mulig før røyk og flammer tar overhånd, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen.

De nye ladevettreglene gjør det sikrere å lade alt fra smarttelefoner og nettbrett til elsykler og barbermaskiner. Det er Norsk brannvernforening, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og forsikringsselskapet If som har utarbeidet ladevettreglene.

Fliser øker sikkerheten

Ladevettregel 5 handler om å lade på et underlag som ikke lett kan brenne.

– Her er den enkle løsningen: Skaff deg en keramikkflis du kan legge eller sette det du lader på, sier branningeniør Anders Rørvik Ellingbø. Han leder skadeforebyggende avdeling i If.

–  Veldig mange har slike løse fliser hjemme etter oppussing av bad eller kjøkken. Går du til en fliseforhandler eller et byggevarehus, kan det godt hende det finnes rester du kan få eller kjøpe for en veldig billig penge, sier han.

I undersøkelsen svarer 9 prosent at de selv eller noen de bor sammen med ofte sovner med mobil, nettbrett eller PC i senga. 16 prosent oppgir «av og til».

(Privat til redaksjon.) Info om undersøkelsen: Undersøkelsen er gjennomført av Kantar i perioden 30. august til 6. september 2021 blant et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Ladevettreglene

 1. Lad i rom med røykvarsler
 2. Lad når du er våken og til stede
 3. Les og følg produsentens bruksanvisning
 4. Bruk helst original lader
 5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
 6. Ikke lad i senga
 7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
 8. Bytt ut skadet utstyr
 9. Stopp ladning dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
 10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If.

 


Disse kommer i butikkene nær deg!

Hverdagen vender sakte tilbake og behovet for enkle, sunne og gode måltider er blitt enda viktigere under pandemien. Supersprø TexMex pinner og panetter av magert svinekjøtt, smaksrike rett-i-ovnen måltider og kyllingeservelat med mindre fett og mer protein er noen av nyhetene denne høsten.

Nye matvaner

Under pandemien endret våre matvaner seg og mange hadde god tid til handling, matlaging og planlegging av måltider.

- Som et resultat av koronatiden har mange fått mer fokus på maten som glede og opplevelsesskaper, og folk er villige til å bruke litt ekstra på god mat i hverdagen. De nye produktene fra Gilde er tilpasset en sakte tilbakevending til hverdagen. Alt fra litt mer avanserte ferdig kit som de matinteresserte setter pris på til helt ferdige måltider. Samtidig fortsetter vi i Nortura fokuset på sunn og bærekraftig mat, sier markedsjef i Gilde Bente Kittelsrud.

Populært med ferske frosne ferdigretter

Globalt ser man en kraftig vekst i fryste ferdigretter, også i Norge. Av den grunn har Gilde nå utviklet Gilde Rett i ovnen – en nyhet innen frosne ferdigretter. Mye av grunnen til ferdigrettenes popularitet er at maten er enkel og rimelig, den er praktisk å ha på lur og det krever minimalt av forberedelser. Maten lager seg selv og man trenger knapt å rydde.

Flere av Gildes frosne retter kommer i en praktisk skål i aluminium med skinpack for bedre oppbevaring, og krever ingen oppvask. Middagsrettene er laget for 1 person, og går rett fra fryseren og inn i ovnen. Fiks ferdig på 25 – 30 min.

Gilde One Pot med to smaksrike nyheter

Fra Gilde kommer det to nyheter fra en produktserie du muligens allerede har lagt merke til i butikken: Gilde One Pot Texmex gryte og Pasta Chorizo. Måltidskit for to personer. Fres, bland, tilsett vann og kok opp. Alt i en og samme gryte noe som krever minimalt med oppvask.

One Pot er i vinden både i utlandet og i Norge. Mange kaster seg på trenden fordi det er kjappe enkle middagsretter som passer i en travel hverdag. Gilde One Pot er en fin middagsvariant for de som lager mye mat hjemme, men som allikevel ønsker det lettvint. Kjøtt og grønnsaker er ferskt, kuttet og ferdig krydret. De kommer med smaksrike sauser samen med pasta, nudler eller ris.

Gilde turmat lanserer en tredje smak – Biffgryte

Hittil er det lansert to turmat retter: Lapskaus og Pasta Bolognese. Gilde frysetørket turmat er på rekordtid blitt godt likt og derfor lanseres det nå en tredje smak i turmat serien – Biffgryte. Produktene er vakuumpakket og langtidsholdbart, og tilberedes enkelt ved å tilsette varmt vann i posen de kommer i.

-          Vi gleder oss til å utvide med Biffgryte som er den tredje varianten i Gilde turmat serien. Dette produktet blir et ekstra godt måltid å se frem til på høstens turer i skog og mark, til fjells eller som en middag ute i friluft, sier markedssjef for langtidsholdbare produkter Henriette Bergli Eriksen.

Turmat konseptet er et samarbeid med Den Norske Turistforening. Du finner turmaten i flere dagligvare-kjeder samt på en del av DNTs selvbetjeningshytter. Alle rettene inneholder kjøtt fra Norturas produsenter og eiere.

Nyheter fra Gilde og Prior:

Joika bytter navn til Vilti. Nortura bytter navn og design på Joika.

(Selges hos NorgesGruppen, Coop og Rema).

Gilde turmat - Biffgryte. Gilde lanserer i høst en tredje smak innen turmat. Produktene er vakuumpakket og langtidsholdbart, og tilberedes enkelt ved å tilsette varmt vann i posen de kommer i.

(Selges hos NorgesGruppen, Rema 1000 og vil være tilgjengelig på en del av DNTs selvbetjente hytter).

Gilde Supersprø panetter. Magert svinekjøtt med tomat, urter og ost. Perfekt til pasta.Panettene er pakket i en bærekraftig skål. Inneholder 55 % mindre fett enn det som er vanlig på panerte produkter.

(Selges hos Rema 1000).

Gilde Texmex-pinner. Texmex pinner laget av magert og smakfullt svinekjøtt med ekstra sprø panering av mais. Perfekt til taco.Panettene er pakket i en bærekraftig skål. Inneholder 65 % mindre fett enn det som er vanlig på panerte produkter og kommer med nøkkelhullsmerke.

(Selges hos Coop, Rema 1000 og NorgesGruppen).

Gilde Ostesteaklets - bytter navn til Ostepanetter. Det populære middagsproduktet får nå økt vekt og enda flere panetter i pakken.

(Selges hos NorgesGruppen og Coop)

Gilde Rett i ovnen – gratinert kjøttform. Smakfull middagsrett med et lokk av potetmos og revet cheddarost på toppen. Passer for 1 person.

(Selges hos Coop og Rema 1000).

Gilde Rett i ovnen – saftige kjøttboller i smaksrik tomatsaus med sprø grønnsaker og potetmos.

(Selges hos Coop og Rema 1000).

Gilde One Pot Texmex gryte. Klassisk gryte med krydret svinekjøtt, kidneybønner, løk grillet paprika og ris. 20 min koketid. Middag for 2 personer.

(Selges hos Coop).

Gilde One Pot Pasta Chorizo. Kremet pastagryte med chorizo i strimler, paprika, squash og rødløk og pasta. Smaksrik, men ikke for spicy. 14 min koketid. Middag for 2 personer.

(Selges hos Rema 1000 og Coop).

Gilde Stjernebacon & Skogsbacon: relansering. Nytt design og ny vekt. Tynnere skiver for en bedre forbrukeropplevelse.

(Selges hos alle butikkene i NorgesGruppen)

Gilde bog – relanseres medny vekt og nytt design på den klimasmarte emballasjen.

(Selges hos NorgesGruppen, Coop og Rema)

Gilde Bratwurst - grovkvernet tysk klassiker med rund kryddersmak. Kommer i pakke med tre pølser. God holdbarhet i kjøleskap.

(Selges hos REMA 1000)

Gilde Chorizo – grovkvernet, saftig pølse med paprika og norsk cheddar fra Tine. Krydret med pepper, chili og hvitløk. Kommer i pakke med tre pølser. God holdbarhet i kjøleskap.

(Selges hos REMA 1000)

Gilde Rå Salsiccia – grovkvernet, saftig pølse med fennikel, pepper, chili og hvitløk. Anvendelig bruksområde. Kan stekes eller grilles. Kommer i pakke med tre pølser.

(Selges hos REMA 1000)

Prior Kyllingservelat - har 55% mindre fett en vanlig servelat, samtidig som den inneholder mindre mettet fett og mer protein. Et perfekt pålegg med nøkkelhull både til frokost, matpakken og til kveldsmat.

(Selges hos NorgesGruppen og Bunnpris)

Prior egg – alle eggepakkene får nytt design og emballasjen til alle Prior-egg er laget av innsamlede aviser og kartonger – 100% resirkulert og resirkulerbare.

Alle Prior egg er av A-klasse- kvalitet, noe som merkes tydelig på kartongene. A-klasse er en internasjonal definisjon på de beste eggene. Eggene sorteres for å sikre at det kun er egg som er trygge, med rett kvalitet i egg kartongen Prior egg går gjennom en sorteringsmaskin som lyser gjennom eggene og sorterer ut de som ikke tilfredsstiller riktig kvalitet. Det er krav til både skall, plomme, hvite, eggstreng, blodrester og lukt. A-klasse egg er ikke på noen måte behandlet med kjemikalier for å få de rene.

(Selges hos NorgesGruppen og Rema)

Prior lårfilet i biter – en nyhet som gjør det ekstra lettvint å ha en saftig og smakfull kyllingmiddag. Bruksområdene er mange med alt fra asiatiske gryteretter og wok til pizza, taco, fajitas, suppe og salat.

(Selges hos NorgesGruppen og Bunnpris)

Prior kylling - Relanseres med ny vekt og nytt design på den klimasmarte emballasjen.

(Selges hos NorgesGruppen og Coop)


- Reelt standpunkt til krenke-kulturen

 

Komiker og lege Jonas Kinge Bergland er aktuell med sitt stand-up show «Dr. Bergland uten grenser». Et stjernespekket publikum bestående av Norges aller største kjendiser og journalister kunne si seg godt fornøyd med å endelig være tilstede på sceneshow igjen.

Sylskarpe stikk

Når Bergland har byttet ut koronavaksinering med god gammeldags latter som medisin, gjøres det med en kirurgisk god utførelse hvor timingen sitter i fingerspissene. Det er ingen tvil om at legen som har flere skoletimer enn de aller fleste i publikum, også er en av Norges dyktigste på å levere teknisk godt manus.

Hans tidligere show har laget humor av alternativ medisin, og sjaman Durek kommer heller ikke unna denne gang. Likevel blir dette årets utgave noe blast, da man aldri kommer inn i dybden på stikkene rettet alternativ medisin, homoterapi og akupunktur.

Bergland viser tidlig hans ståsted til krenke-kulturen Norges komikere har måtte forholde seg til etter ulike utblåsninger i media under koronatiden. Man sitter igjen med en deilig og stolt følelse når legen selv kompromissløst utfordrer publikum på hva man skal krenkes av.

Best i sentrum

Bergland er utvilsomt bedre på overganger enn begynnelser og avslutninger - som i denne omgang ble uengasjerende og trått. Fra plutselig å befinne seg i dyreparken i Kristiansand med tilbakestående ulver, til å være i Sudan i neste øyeblikk, viser at komikeren eier en svært sterk evne til å sømløst binde showet sitt sammen på en unik evne.

Det sår ingen tvil om at Bergland er sterkest når han selv flettes inn i situasjonskomikken sin. Fra hans erfaringer fra Afrika - til sitt forhold til sin mor, og demens, så blir historiefortellingene interessante og engasjerende. I tillegg er komikeren fabelaktig til å sette et ironisk blikk på seg selv, der vi kan både le av og med komikeren.

Når partiene beveger seg bort fra Bergland selv, og inn i tematikken rundt selvmord, og Ari Behn sin bortgang, så kjennes det vondt å le. Poengene er klare som lyset, men man undres hvorfor de skal bringes opp.

Det kompromissløse showet uten grenser utfordrer deg på godt og vondt, men i aller høyeste grad godt. Humormusklene får jevnlig trent seg, uten at gapskratten eller de stille partiene finner plass. Med andre ord et gjennomført stykke humor, som utfordrer et norsk publikum som ikke vet om de skal bli krenket eller ikke.

Terningkast 5


Hva gjør egentlig megleren på befaring?

I ukens boligtips forklarer Hamza Farath i DNB Eiendom Vågsbygd hva megleren faktisk gjør på en befaring, og hva du som selger bør tenke på, og ikke minst legge merke til på en befaring. I tillegg får vi svar på hva meglerne egentlig tenker om dem som kun spør om refinansiering.

Vil du høre flere boligtips, kan du sjekke ut Radio Metro på Soundcloud, hvor du finner alle tidligere tips.


Årets skattejakt-påmelding i gang: Vinn 30 000 kr

60 000 kroner

Sommerskatten 2021 er sommerens råeste skattejakt for voksne i Drammen.

Den 12. juni går konkurransen av stabelen, gjennom å løse koder og gåter sendt direkte til deltakerens mobil, vil deltakerne bli satt på prøve samtidig som de opplever byen på en spennende måte.

Klarer du å tenke raskt, og er løsningsorientert, da ligger du godt an i jakten om hovedpremien på 30 000 kr.

De ti første lagene som gjennomfører raskest på tid vil også være vinner av verdier for totalt 60 000 kr. I tillegg deles det ut trøstepremier og tilfeldig trukne premier blant alle som har meldt seg på.

Høres dette ut som en aktivitet for deg, familien eller vennene dine - da kan du finne mer informasjon om hvordan du melder deg på konkurransen via Sommerskatten sine hjemmesider.


Tar nettet med storm

Youtube-sensasjonen Safari på Safari har høstet lovord fra blant annet Thomas Numme og Harald Rønneberg for å lage genuint og koselig underholdningsprogram - noe de mener er vanskelig i en underholdningsbransje der det er om å gjøre å sjokkere og skape overskrifter.

Safari Shabani (24) kom fra Zambia til Norge i 2014 - den første tiden lærte han norsk gjennom kurs, men lærdommen om Norge fikk han først når filmgjengen i Lucky View dro han med på Norgesferie.

– Jeg gikk norsk kurs i seks måneder. Jeg måtte jo jobbe for å lære meg norsk, men jeg gikk på videregående, så mye ble lært der, forteller Shabani.

Høster ros

Nå er gjengen som kaller seg "bassene" i gang med nok en Norgesferie, og sesong to av "Safari på Safari", der hovedpersonen selv får oppleve kong vinter på nært hold.

– Det har vært veldig rørende, det er veldig vanskelig å sette ord på det. Det har vært veldig digg, jeg har sett veldig mye, og lært veldig mye, forteller han.

Youtube-serien har fått enorm oppmerksomhet på alle sosiale medier, og nå også hos God Morgen Norge, Senkveld med fler. I podkasten "Thomas og Harald skriver dagbok" høster programmet ros av talkshow-legendene.

– Det er en så varm, uironisk og deilig underholdning, det hele er så fint, forteller Numme i podkasten.

– Det er ikke så lett å lage den kombinasjonen der, og det er veldig kult at neste generasjon også lager noe sånt, og ikke alltid må være så hardtslående og ironiske i det de gjør, forteller Rønneberg.

Trender

Bassene som består av Morten Sandvik, Emil Pettersen og Safari Shabani har trendet stort på sosiale medier, og spesielt TikTok der klippene deres blir sett av titusener hver gang de legger ut noe.

Også gjennom podkasten deres på youtube, snakker de varmt om hverandre, men Shabani kan røpe litt bakom-stoff fra turene de har vært på.

– Morten, han bruker så innmari lang tid i dusjen, vi må mase skikkelig på han, ler Shabani.

Nye episoder av sesong to av "Safari på Safari" kan du se hver søndag på Loff sin youtubekanal.

@loff.noPilking med swag 😎 ##safaripåsafari♬ original sound - Loff